Vierailukeskus Joen kokouspalvelut ovat suljettuina 1.7. - 4.8.2024 Lue lisää

Arvoina rehellisyys, kunnioitus ja luottamus

Rakennusalan yritys NCC sai erinomaiset tulokset Vastuullinen työnantaja 2020 -kyselyssä. Kyselyn perusteella työ NCC:llä koetaan merkitykselliseksi, ja kiitosta saa myös yrityksen joustavuus ja hyvä esimiestyö.

Vastuullisuus on iso kysymys, joka läpäisee kaiken toimintamme. Se merkitsee meille montaa asiaa: henkilöiden viihtyvyyttä, työturvallisuutta, tilaajavastuuta ja ympäristöasioita. Kaikissa niissä pitää toimia vastuullisesti ja ajatella asioita monelta kantilta, miettii NCC:n Länsi-Suomen alueen toimialajohtaja Esa Lehmusvuori.

Joen kumppani NCC on johtavia rakennusalan yrityksiä Pohjoismaissa. Suomessa se toimii suurimmissa kaupungeissa. Turussa yrityksellä on noin 150 työntekijää.

– NCC sai Oikotien vuonna 2020 tekemässä vastuullisuuskyselyssä kautta linjan paremmat tulokset kuin muut saman kokoluokan yritykset ja saman alan yritykset.

Miten vastuulliseksi työnantajaksi sitten tullaan?

– Taustalla on pitkäjänteinen ja määrätietoinen työ, jota tehdään paitsi NCC:n jokaisessa kohdemaassa, myös jokaisessa yksikössä ja tiimissä, sanoo Lehmusvuori.

Hän kertoo, että NCC tekee vuosittain henkilöstötutkimuksen, jonka tuloksiin paneudutaan ja jonka kautta esiin nousseisiin asioihin koitetaan aina reagoida.

Yksi tärkeimmistä työviihtyvyyteen liittyvistä asioista on laadukas esimiestyö. Sen kanssa tehdään töitä koko ajan, muun muassa esimiesten koulutusten myötä. Toinen tärkeä asia on harjoittelupolku.

– Otamme harjoittelijat aina suunnitellusti vastaan, heidät perehdytetään, heille nimetään ohjaaja, heidän harjoittelunsa suunnitellaan ja lopuksi heiltä pyydetään palautetta.

Harjoittelujärjestelmää kehitetään koko ajan määrätietoisesti, sillä se on panostus tulevaisuuteen. Harjoittelupolun lisäksi Lehmusvuori toivoo, että työntekijöille voitaisiin tarjota selkeä urapolku, ja mahdollisuuksien mukaan vaihtelevia työtehtäviä.

– Kun työntekijä viihtyy työssään, se tarkoittaa usein pitkiä työsuhteita, joka taas on etu kaikille. 

Tulevaisuudessa työntekijöiden ennustetaan arvostavan yhä enemmän sitä, että työ joustaa erilaisten elämäntilanteiden mukaan. NCC on saanut työntekijöiltään kiitosta juuri joustavuudesta.

– Työntekijöillämme on erilaisia tehtäviä, joten se toki määrää, miten voimme joustaa. Työmaalla on ajat, jolloin työt aloitetaan ja lopetetaan, sinne ei voi tulla töihin milloin tahansa. Mutta muissa tehtävissä on helpompi toteuttaa joustoja. Etätyö on viimeistään opettanut sen, ettei moni työtehtävä ole paikkasidonnainen, Lehmusvuori miettii.

Joustavuuden lisäksi tärkeä työhyvinvoinnin kriteeri on kokemus siitä, että itseä kohdellaan reilusti. NCC:n periaatteisiin on kirjattu syrjimättömyys. Se on yksi haastavimmista asioista mitata, mutta Lehmusvuori kertoo, että asiaa kartoitetaan säännöllisesti henkilökunnalle tehtävillä kyselyillä.

Toinen reiluutta koskeva asia on palkkaus.

– Pyrimme siihen, että palkkoja tarkastellaan kerran vuodessa, ja että ne määräytyvät oikeudenmukaisesti henkilön koulutuksen, osaamisen ja työtehtävän mukaan. Palkan pitää olla sellainen, että jos se olisi julkinen, se olisi perusteltavissa. Vastuullisuuden rinnalla Esa Lehmusvuori korostaa NCC:n arvoja, jotka ovat rehellisyys, kunnioitus ja luottamus.

– Ne ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Harppuunakortteli muovaa Turun sataman aluetta uuteen uskoon

Turun linnan kupeeseen nouseva Harppuunakortteli on tällä hetkellä NCC:n suurin työkohde Turun alueella. Harppuunakorttelin rakentaminen aloitettiin vuonna 2016, ja kokonaisuuden on määrä olla valmis vuonna 2024. Harppuunakortteli on arkkitehtuuriltaan uniikki, ja se on myös Pohjoismaiden suurin uusiutuvaa energiaa hyödyntävä asuntokohde. Vastaava työnjohtaja Roope Mäkinen kertoo, että alueelle tulee yhteensä noin 80 maalämpökaivoa, lisäksi jokaisessa talossa on aurinkokeräimiä sekä vesi-ilmalämpöpumppuja taloyhtiöittäin. Kaikkiaan kohteeseen tulee arviolta 600 asuntoa, joista nyt noin 250:ssä jo asutaan. Osa asunnoista on omistusasuntoja, osa vuokra-asuntoja.

– Harppuunakortteli elävöittää merkittävällä tavalla koko Turun satama-aluetta, ja tästä kohteesta alkoi koko satama-alueen kehittäminen, sanoo NCC:n Länsi-Suomen alueen toimialajohtaja Esa Lehmusvuori.

NCC toimii Harppuunakorttelin lisäksi sen viereisessä Linnanfältin puukaupunkikohteessa ja Satamanportin työmaalla.

– Satama-alue on pitkään ollut Turussa aivan toisarvoinen alue, vaikka tämä on todella upealla paikalla ja lähellä keskustaa. On todella hienoa, että alue saa uuden elämän, sillä se eheyttää koko kaupungin rakennetta, Lehmusvuori miettii.

Harppuunakortteli toteutetaan allianssimallilla. Hankkeen tilaaja on Merimieseläkekassa, ja Harppuunakorttelia toteuttamassa ovat NCC:n lisäksi Assemblin Oy, Sigge Arkkitehdit Oy, Sweco Rakennetekniikka Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Palotekninen insinööritoimisto Markku Kauriala Oy sekä Sähköinsinööritoimisto J Mannonen Oy. Mäkinen kertoo, että seuraavassa vaiheessa alkaa valmistua korttelin Turun linnan puoleinen Kompassi-kokonaisuus. Sen myötä näkymä alueelle muuttuu, kun sisääntuloportaikot ja aukion viheralueet alkavat näkyä myös kadulle asti.

Haastattelu on julkaistu syksyllä 2021 ilmestyneessä Joen sidosryhmälehti Bizissä. Haluatko seuraavan Biz -lehden suoraan kotiin tai toimistollesi? Tilaa seuraava numero täältä.

Lue lisää | Kumppanit