Vierailukeskus Joen kokouspalvelut ovat suljettuina 1.7. - 4.8.2024 Lue lisää

Häpeä tappaa luovuuden

Joki Forum kokosi Tiedepuistolaiset yhteen ajankohtaisen aiheen ääreen pohtimaan myynnin ja markkinoinnin tulevaisuutta vuonna 2024. Tilaisuuden puheenvuoron piti luovan markkinointitoimisto Avidlyn Creative Lead Tuomas Tikka.

Puheenvuorossaan Tuomas Tikka esitteli kuulijoille erilaisia mainonnan keinoja, joissa asiakasymmärrys ja luovuus kohtaavat. Esityksessä nähtiin useita esimerkkejä onnistuneista mainoksista, jotka olivat luovalla tavalla onnistuneet tuomaan tuotteensa tai palvelunsa esille.

Asiakasymmärryksestä kestävään liiketoimintaan

Mainonnassa painotetaan usein asiakaskeskeisyyttä. Tikka toi puheenvuorossaan esille, että myös tuotelähtöinen mainonta toimii, kun sen tekee oikealla tavalla. Molemmissa tärkeintä on asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden todellinen ymmärtäminen.

Keskusteluissa painotettiin myös kestävyyttä uudella tavalla. Yritysten on otettava vastuuta ympäristöstään ja yhteiskunnasta, ja tämän tulisi näkyä myös markkinoinnissa. Tikka toi esimerkkien kautta näkyväksi sen, miten yritykset voivat toiminnallaan parantaa alan toimivuutta ja luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lopuksi hän korosti tulokulman muuttamisen tärkeyttä, jotta yritykset voivat erottua kilpailijoistaan ja yllättää asiakkaansa positiivisesti.

Luovuus kukkii avoimessa ilmapiirissä

Tapahtumassa syvennyttiin myös pohtimaan, miten luodaan oikeanlainen kasvualusta luovuudelle. Tikka korosti, että luovuuden kukoistamiseksi tarvitaan avoin ilmapiiri, jossa kaikki kokevat itsensä hyväksytyiksi ja huonoja ideoita ei tarvitse pelätä tai hävetä. Jotta luovuus pääsee todella kukkimaan, on jokaisen ryhmän jäsenen tunnettava kuuluvansa joukkoon.

Avoimuus ja kunnioitus toisia kohtaan luovat hedelmällisen maaperän uusille ideoille ja ajatuksille. Kaikkien on ymmärrettävä, että pelko torjutuksi tulemisesta voi olla este luovuudelle, ja siksi on tärkeää edistää avointa keskustelua ja ideoiden jakamista ilman pelkoa häpeästä.

Joki Forum kokoaa Tiedepuiston yhteen

Joki Forum on Vierailukeskus Joen säännöllisesti järjestettävä aamiaistilaisuus, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita työelämästä ja yritysmaailmasta.

Kutsu tilaisuuteen lähetetään kaikille Joen kumppaneille sekä Teknologiakiinteistöjen asiakkaille.

Lue lisää | Tapahtumat