Vierailukeskus Joen kokouspalvelut ovat suljettuina 1.7. - 4.8.2024 Lue lisää

Ihmislähtöisellä johtamisella kohti parempaa työelämää

Työelämä on heittänyt kärrynpyörää viimeisen vuoden aikana enemmän kuin kukaan olisi osannut kuvitella. Rennosta työkulttuuristaan tunnettu Joen kumppani Vincit on ottanut haasteen vastaan ihmiset edellä. Organisaatiopsykologi Mari Jokiranta Vincitiltä kertoo, miksi työkulttuuriin täytyy kiinnittää huomiota etenkin nyt.

Tarve organisaatioiden uudenlaisille toimintatavoille tuli yllättäen ja työskentelytapojen muutos piti toteuttaa lyhyessä ajassa. Osa toimijoista oli tilanteeseen paremmin valmistautuneita ja pystyivät hyödyntämään jo olemassa olevia käytäntöjä.

– Vincitin toiminnassa on tyypillistä kiinnittää huomiota työhyvinvointiin ja yhteisöllisyyteen. Meillä oli hyvät tekniset valmiudet siirtyä etätöihin ja antaa tukea myös etänä, sillä Vincitissä katsotaan ihmisiä ja työhyvinvointia kokonaisuutena, Mari Jokiranta kertoo.

Väliaikaisilla ratkaisuilla ei enää päästä eteenpäin. Nyt organisaatioiden on rakennettava pidempiaikaisia toimintamalleja niin tiimien ja esimiesten työskentelyyn, kuin yhteisöllisyyden rakentamiseenkin.

Kokonaisvaltainen arjen muutos
Vuoden aikana tapahtuneessa työelämän muutoksessa erityistä on se, että työhön liittyvät voimavarat ja kuormitustekijät muuttuivat samanaikaisesti. Monissa organisaatioissa muutokseen reagoitiin hetkellisesti toimivilla ja nopeilla ratkaisuilla muutoksen kestoa hahmottamatta.

– Väliaikaisilla ratkaisuilla ei enää päästä eteenpäin. Nyt organisaatioiden on rakennettava pidempiaikaisia toimintamalleja niin tiimien ja esimiesten työskentelyyn, kuin yhteisöllisyyden rakentamiseenkin, Mari jatkaa.

Ihmislähtöisyys läpäisee koko organisaation
Vincitillä yhdistyy uudenlainen organisaatiorakenne, digitaalisten palveluiden kehittäminen ja halu panostaa organisaation jatkuvaan kehittämiseen. Työkaluja etätyön helpottamiseen on luotu lisää jo olemassa olevien lisäksi. Työntekijälähtöinen digitaalisen johtamisen alusta LaaS on hyvä esimerkki uudenlaisesta toiminnasta työpaikoilla.

Valtava digiloikka niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla sekä arjen muuttuminen on saanut ihmiset pohtimaan arvojaan uudelleen ja työn yhdistäminen muuhun elämään tulee yhä tärkeämmiksi. Vincitillä uskotaan yksilöllisten ratkaisujen löytämiseen.

– Meidän ratkaisumme on ollut tarjota paljon vaihtoehtoja, jotka huomioivat työntekijän henkilökohtaisen elämäntilanteen. Kannustamme etsimään itselle toimivia ratkaisuja ja haluamme jakaa osaamistamme myös muille organisaatioille, Mari päättää.

Lue lisää | Yleistä