”Meillä ei ole koulutusta, jolle ei olisi tarvetta”

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat nauttia monipuolisista opintopoluista ja pystyvät integroitumaan työelämään jo opiskeluvaiheessa. Tämän mahdollistaa Turun AMK:n määrätietoinen ja laaja-alainen yhteistyö sekä alueen yritysten että muiden korkeakoulujen kanssa.

Turun tuomiokirkon ja Tiedepuiston välinen alue on Suomen suurin kampusalue. Alueella toimivat Turun yli- opisto, Åbo Akademi, Novia, Diak ja Turun ammattikorkeakoulu. Alueen 40 000 opiskelijaa ovat voimakas väriläikkä Turun kaupunkikuvassa.

– Meidän perustehtävämme on synnyttää uutta osaamista ja jakaa sitä alueellemme. Tiivis yhteistyömme alueen nopeasti kasvavan työelämän kanssa takaa sen, että meillä ei ole koulutusta, jolle ei olisi tarvetta, kertoo Turun AMK:n toimitusjohtaja ja rehtori Vesa Taatila.

Mahdollisuus monipuolisiin opintopolkuihin ja vahva integroituminen työelämään jo opiskeluaikana ovat tehneet Turun AMK:n opiskelijoista haluttua työvoimaa, ja opiskelijoiden työllistyminen onkin koko Suomen tasolla huippuluokkaa.

– Meiltä työllistyy Varsinais-Suomeen enemmän opiskelijoita kuin muista alueen korkeakouluista yhteensä. Lisäksi viime vuosina olemme olleet valtakunnallisesti kolmen kärjessä niistä korkeakouluista, joiden opiskelijat työllistyvät parhaimmin. Mutta itse asiassa osaajapula on niin kova, että meiltä pitäisi valmistua useita satoja opiskelijoita nykyistä enemmän.

Turun AMK houkuttelee opiskelijoikseen nuoria kaikkialta Suomesta ja positiivista on se, että useimmat – sekä kotimaiset että kansainväliset opiskelijat – jäävät valmistumisensa jälkeen töihin Turun seudulle.

– Me olemme nettomuuttovoittotuottaja tällä alueella, innostuu Taatila.

Turun AMK on vahva ja vaikuttava alueellinen toimija, jolla on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassaan yhteensä noin 1 200 yhteistyökumppania. Yksi yhteistyön muoto ovat strategiset kumppanuudet, joita ammattikorkeakoulu on solminut alueen suurimpien työelämätoimijoiden kanssa. Strategiset kumppanit ovat tiiviisti mukana AMK:n toiminnassa ja kommentoivat esimerkiksi opetussisältöjä sekä kehittämistoiminnan painopisteitä.

– Olemme monialainen ammattikorkeakoulu, mikä on meille ehdoton vahvuus. Teemme poikkitieteellistä tutkimusta ja juuri sitä nykypäivän työelämä kaipaa. Monialaisuus puhuu, tiivistää talousjohtaja Ulla-Maija Lakka.

Lisäksi kaikki Turun korkeakoulut tekevät poikkeuksellista yhteistyötä niin opetuksen, tutkimuksen kuin kehityksenkin tiimoilta. Kaiken taustalla on verkostokampusmalli, jonka toimijat yhdistää Turun Tiedepuisto. Yhteistyön hedelmänä opiskelijat voivat oppia ristiin muiden korkeakoulujen opiskelijoiden kanssa.

– Tämä malli on hallinnollisesti kevyt ja tehokas, ja yhteistyömme on todella tiivistä, kertoo Lakka.

Kaksi vuotta sitten Turun AMK muutti tyylikkäisiin, uusiin tiloihin EduCityyn, aivan Turun Tiedepuiston sydämeen. Arkkitehtonisesti vaikuttavat tilat otetaan todelliseen tehokäyttöön vasta nyt. Taatila ja Lakka odottavat innolla, että sekä opiskelijat että henkilökunta pääsevät kunnolla hyödyntämään uusia tiloja ja uuden sijainnin tarjoamia mahdollisuuksia.

– Nämä tilat ovat tuoneet meille paljon synergiaetuja. Sijainti on mitä mainioin, kun monet yhteistyöyrityksemme toimivat aivan lähellä. Esimerkiksi Cloetta ja Nordea ovat sijoittuneet jopa tähän samaan rakennukseen ja Wärtsilä muutti juuri naapuriimme!

AMK:n läsnäolo on tuonut myös muita yrityksiä Tiedepuistoon, joten synergiaeduista hyötyy koko alue. Lakka kertoo, että AMK tekee paljon yhteistyötä monien Tiedepuiston toimijoiden, kuten Vierailukeskus Joen kanssa.

– Joen ideologia sopii täydellisesti yhteen meidän ajatustemme kanssa. Se on alueen yritysten yhteinen näyteikkuna ja olohuone, ja me hyödynnämme sitä monipuolisesti sekä henkilökunnan että opiskelijoiden tapaamisissa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnissa Turun ammattikorkeakoululle myönnettiin laatuleima tänä vuonna. Siitä ollaan syystäkin ylpeitä, samoin muutoksiin mukautuvasta ja joustavasta, eteenpäin katsovasta organisaatiosta.

– Meidän tehtävänämme on varmistaa, että ympärillämme olevan kansainväliseen osaamiseen pohjaavan alueen kehitys jatkuu hyvään suuntaan. Olemme olemassa aluettamme varten, Taatila summaa.

Turun AMK:sta valmistuu tuhansia osaajia

Turun ammattikorkeakoulu on yli 12 000 osaajan yhteisö, ja AMK:sta valmistuu joka vuosi noin 2000 uutta ammattilaista vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun AMK tarjoaa mahdollisuuksia ammattikorkeakouluopintoihin, osaamisen päivittämiseen avoimessa ammattikorkeakoulussa sekä työn ohella suoritettavaan täydennyskoulutukseen.

Turun AMK työllistää yli 800 henkilöä ja kerää vuosittain 10 miljoonaa euroa ulkoista rahoitusta muun muassa EU:lta, Suomen Akatemialta ja Business Finlandilta. Suurin osa rahoituksesta suuntautuu alueen hyödyksi kumppaniorganisaatioiden kautta.

Haastattelu on julkaistu syksyllä 2022 ilmestyneessä Joen sidosryhmälehti Bizissä.

Lue lisää | Kumppanit