Vierailukeskus Joen kokouspalvelut ovat suljettuina 1.7. - 4.8.2024 Lue lisää

Topinpuisto käyttää aktiivisesti Jokea

Joen kumppaneiden joukosta löytyy myös kiertotaloutta kehittävä Topinpuisto -verkosto, jonka tavoitteena on yhteistyön voimalla löytää ratkaisuja niin materiaalivirtojen uudelleenkäyttöön, kierrätykseen kuin uusien palveluidenkin tarjoamiseen yritysten tukemiseksi. Miksi Topinpuisto on Joen kumppani ja mitä niin asukkaita kuin yrityksiäkin kiinnostavaa asiaa Topinpuisto tulee keväällä esittelemään Joessa, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n kiertotalousasiantuntija Sini Ilmonen?

Mikä Topinpuisto on?

Topinpuisto on kiertotalouden arvoketjuja kehittävä yhteistyöverkosto ja kiertotalouskeskus. Kiertotalouskeskus sekä monet verkoston yrityksistä toimivat Orikedolla, jonka lisäksi verkostoon kuuluu kumppanialueita ja alueen toimintaan kytköksissä olevia osaajia. Topinpuiston ideana on pilotoida ja tuotteistaa käytäntöön uutta kiertotalouteen liittyvää liiketoimintaa ja toimintamalleja sekä tuoda kiertotalouden osaamista yhteen. Verkostoomme kuuluu erilaisia kiertotalouden osaajia, startup -yrityksiä, kiihdyttämöitä, tutkimustahoja ja julkisia toimijoita. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös korkeakoulujen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden kanssa, sillä Topinpuisto yrityksineen toimii oppimisympäristönä tulevaisuuden osaajille.

Kuinka kiertotaloutta käytännössä kehitetään?

Topinpuiston alue muodostuu keskeisten materiaali-, vesi- ja energiavirtojen hyödyntämisen sekä uusien palvelujen kehittämisen ympärille. Käytännössä etsimme uusia käyttökohteita ja kierrätysratkaisuja yritysten eri virroille sekä kehitämme niiden ympärille palveluita. Tavoitteita tukemassa on laaja yhteistyöverkosto. Haluamme myös vaikuttaa kiertotalouden muihin kohtiin kuten kulutustottumuksiin, tavaroiden korjaamiseen, niiden suunnitteluun ja laatuun. Kiertotaloudesta puhuttaessa pitäisi päästä pois mielikuvasta, että se on ainoastaan kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Mitä kiertotalousasiantuntijan työtehtäviin kuuluu?

Tehtävänäni on viedä eteenpäin Topinpuiston kiertotalouskeskusta yhdessä Topinpuiston kumppanien kanssa. Työtehtäviini kuuluu monenlaista kiertotalouden kehitystä kuten esimerkiksi poistotekstiilien hyödyntämisen edistäminen osana valtakunnallista Telaketju -verkostoa. Kiertotaloutta kukaan ei tee yksin, vaan ratkaisujen löytämiseksi tarvitaan vahvaa ja avointa yhteistyötä.  

Mikä sai Topinpuiston lähtemään Joen kumppaniksi?

Haluamme olla Joen kumppaneita, koska Joki tarjoaa Topinpuiston yrityksille ja sen verkoston toiminnalle näkyvyyttä sekä keskeisen paikan järjestää erilaisia tapahtumia. Joen tilat taipuvat moneen ja mielestämme on tärkeää olla mukana alueellisesti merkittävissä asioissa, jollainen myös Joki on.

Oletteko jo järjestäneet Joessa tapahtumia?

Olemme käyttäneet Jokea aktiivisesti tuomalla sinne erilaisia hankekonsortioita ja vierailijoita ympäri Suomea. Joki tarjosi tilat myös Topinpuiston yhteisen strategian kokoamiseen kumppaneiden kanssa. Lisäksi olemme järjestäneet cave-teatterissa jätevesiliete-seminaarin ja -työpajan.

Miten aioitte käyttää Jokea vuonna 2019?

Tänä vuonna suunnitelmissa on aktivoida myös Topinpuiston kumppanit hyödyntämään Joen mahdollisuuksia ja tuoda entistä monipuolisemmin esiin yritysten kiertotalousratkaisuja. Keväällä rakennamme Joen toisessa kerroksessa sijaitsevaan vaihtuvien näyttelyiden tilaan Topinpuiston kiertotalousnäyttelyn, jossa esitellään erilaisten materiaalien kiertokulkua alkaen niiden valmistuksesta ja päättyen niiden uusiokäyttöön ja hyödyntämiseen. Näyttely avautuu 16.4.2019 ja sinne on kaikilla vapaa pääsy. Koska tulevaisuuden suunnitelmissamme on tarjota yrityksille tilat esitellä kiertotalousratkaisujaan Topinpuistossa, odotamme kävijöiksi erityisesti kiertotaloudesta kiinnostuneita yrityksiä ja asukkaita antamaan palautetta näyttelystä. Näyttely sopii myös koululaisryhmille ja uskomme, että se tarjoaa uutta ja mielenkiintoista tietoa aivan kaikille.

Lue myös:

Turun kauppakamari keskittyy osaavan työvoiman saatavuuteen

Kurki Decoration jatkaa Joen kumppanina myös ensi vuonna

Meriteollisuuden palveluyritys FCR Finland julkaisi uudet tuotteensa Joessa

Lue lisää | Kumppanit