Vierailukeskus Joen kokouspalvelut ovat suljettuina 1.7. - 4.8.2024 Lue lisää

Turun kauppakamari keskittyy osaavan työvoiman saatavuuteen

Kauppakamarit ovat elinkeinoelämän edunvalvojia, jotka edistävät yritystoimintaa, järjestävät koulutuksia ja toimivat jäsentensä lainopillisina neuvojina. Turun kauppakamaria pitää tällä hetkellä kiireisenä positiivinen rakennemuutos ja työvoiman saatavuuden edistäminen sekä tunnin juna. Kuinka Turun kauppakamari hyödyntää Jokea ja miksi kauppakamarille on tärkeää olla Joen kumppani, Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo?

Mitä Turun kauppakamari tekee?

Turun kauppakamari on varsinaissuomalaisen elinkeinoelämän yhteistyöverkosto, jonka toiminnassa on mukana yli 1700 alueen toimijaa. Kauppakamari valvoo elinkeinoelämän etuja, vaikuttaa alueen toimintaympäristöön, tarjoaa koulutusta ajankohtaisista aiheista ja verkottaa yrityksiä keskenään.

Kauppakamarin toiminta perustuu kauppakamarilakiin ja vapaaehtoiseen jäsenyyteen. Turun kauppakamari on perustettu vuonna 1917, ja se on yksi Pohjoismaiden suurimmista kauppakamareista. Suomessa kauppakamareita on yhteensä 19.

Mihin asioihin kauppakamari vaikuttaa?

Kauppakamarit vaikuttavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valtakunnallisesti edistämme tervettä kilpailua ja markkinoiden vapautta, vaikutamme johdonmukaisen verotuksen puolesta sekä työskentelemme alueiden kilpailukyvyn ja sekä sujuvan liikenteen puolesta.

Täällä Varsinais-Suomessa keskitymme tällä hetkellä eniten osaavan työvoiman saatavuuteen ja alueen saavutettavuuden parantamiseen. Esimerkiksi tunnin juna on alueemme elinkeinoelämälle ja koko Etelä-Suomen kasvukolmiolle erittäin tärkeä hanke, jonka eteen teemme töitä.

Kauppakamarilla on myös kymmenen valiokuntaa, joissa vaikuttaa vuosittain yli 300 jäsenyrityksen aktiivia. Valiokunnissa ratkotaan yhdessä maakunnan elinkeinoelämän haasteita ja nostetaan esiin paikallisia kehittämiskohteita.

Mikä sai Turun kauppakamarin lähtemään Joen kumppaniksi?

Koemme, että Vierailukeskus Joki on meidän kaikkien yhteinen näyteikkunamme Turkuun ja koko talousalueelle.

Oletteko jo järjestäneet Joessa tapahtumia?

Olemme vuoden aikana ehtineet järjestää Joessa viisi suurempaa tapahtumaa, joissa olemme hyödyntäneet Cave-teatteria. Tila on sekä kaunis että erittäin toimiva. Joessa järjestettivässä tilaisuuksissa sekä tekniikka, tarjoilut että muut puitteet ovat aina kunnossa.

Minkälaisia kokemuksia olette Joesta tähän mennessä saaneet?

Joen rakennus ja tilat ovat upeita. On hienoa, että meillä Turussa on tällainen paikka, jossa myös toimii myös alueellisen elinkeinoelämän esittelytilana. Yrityksen ei tarvitse rakentaa omiin tiloihinsa showroomia, vaan sen toimintaa ja Turun seutua voi esitellä näyttävästi Joessa.

Lue lisää | Kumppanit