Vierailukeskus Joen kokouspalvelut ovat suljettuina 1.7. - 4.8.2024 Lue lisää

Wärtsilä muutti Tiedepuistoon

Wärtsilän luotsaama kansainvälinen innovaatiohanke vauhdittaa merenkulkua kohti nollapäästöjä. Turkulaiset osaajat ovat hankkeessa keskeisessä asemassa, ja muutto Turun Tiedepuistoon toi Wärtsilän lähemmäs yhteistyökumppaneitaan.

Energia- ja meriteollisuus haluaa irti hiilestä ripeällä aikataululla. Tämän dekarbonisaation vauhdittaminen on myös yksi laivamoottoreita, -koneistoja ja -laitteistoja sekä moottoreihin perustuvia voimalaitoksia valmistavan

Wärtsilän tärkeimmistä prioriteeteista. Globaalisti toimivalla Wärtsilällä on Turussa noin 350 asiantuntijaa, ja Suomen toimintojen toimitusjohtajan Hannu Mäntymaan mukaan turkulaisilla osaajilla on keskeinen asema tulevaisuuden innovaatioissa.

– Yksin kukaan ei pysty näitä asioita ratkaisemaan, siksi me uskomme yhteistyöhön ja avoimiin innovaatioihin, joita kehitetään yhdessä yritysten, korkeakoulujen ja muiden partnereiden kanssa. Juuri korkeakoulut ovat tärkeässä asemassa, sillä sieltä löytyvät sekä tämän päivän että tulevaisuuden osaajat.

Wärtsilä on käynnistänyt maailmanluokan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeen nollapäästöisen merenkulun edistämiseksi yhdessä lähes 200 toimijan kanssa. Nelivuotisen Zero Emission Marine (ZEM) -hankkeen tavoitteena on johtaa alaa kohti taloudellisesti järkeviä hiilineutraaleja polttoaineita ja kiihdyttää tarvittavien teknologioiden käyttöönottoa.

Pyrkimyksenä on vähentää meriliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaikki ekosysteemin tuotteet ovat hiilineutraaleja tai hiilinegatiivisia vuoteen 2050 mennessä.

Yksin kukaan ei pysty näitä asioita ratkaisemaan.

ZEM-hankkeen päätavoitteena on kehittää vihreillä polttoaineilla – kuten ammoniakilla ja vedyllä – toimivia moottoreita. Tärkeässä roolissa ovat myös digitaaliset teknologiat, joiden kautta voidaan saada merkittäviä vähennyksiä alusten polttoaineen kulutukseen.

ZEM-hanke käynnistyi aiemmin tänä vuonna ja veturihankkeeseen etsitään parhaillaan partnereita. Mäntymaa toivoo yhteistyökumppaneiksi alalla toimivia yrityksiä, jotka jakavat saman vision kuin Wärtsilä.

– Muutos vaatii paljon kehitystä ja yhteistyötä sekä tuotteilta että koko arvoketjulta. Tieto ja ymmärrys aiheesta on kasvanut valtavasti viimeisten puolentoistavuoden aikana, ja koko alalla on tarve ja tahtotila muuttaa asioita.

Merenkulkualalla muutokset ovat tapahtuneet hitaammin kuin monilla muilla aloilla, sillä laivan elinikä on ainakin 30 vuotta. Päätökset, joita tehdään nyt, vaikuttavat siis edelleen 2050-luvulla.

– Meneillään oleva muutos on valtava. Seuraavien kymmenen vuoden aikana kehitys tulee hyppäämään eteenpäin nopeammin kuin mitä se on edellisten 30 vuoden aikana ollut, arvioi Mäntymaa.

Jatkossa laivoihin pitää pystyä tekemään muutoksia niiden elinkaaren varrella. Esimerkiksi vihreiden polttoaineiden kehitys haastaa koko laivanrakennusalaa, Mäntymaa sanoo.

– Uusien teknologioiden markkinapotentiaali on huomattava ja se ulottuu yli meriliikennesektorin, sillä teknologiat ovat helposti käyttöön otettavissa muillakin energiasektorin alueilla.

Haastattelu on julkaistu syksyllä 2022 ilmestyneessä Joen sidosryhmälehti Bizissä

Lue lisää | Kumppanit