Kolmen summasta hyötyy jokainen

Turun seudun elinkeinoelämän kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Minna Karhu uskoo yhteistyön merkityksellisyyteen.

Miten olet päätynyt Jokeen?

Toimin markkinointijohtajana Turun seudun elinkeinoelämän kehitysyhtiössä, Turku Science Park Oy:ssä, joka tuottaa ja koordinoi alueen julkisia yritys- ja innovaatiopalveluja. Turku Science Park Oy tuottaa osaltaan myös sisältöjä vierailu- ja innovaatiokeskus Jokeen, joka on koko seutumme edustava näyttämö. Joessa näkyy myös seutumme elinkeinoelämän kattobrändi, Turku Business Region, joka kokoaa yhteen kaikkea sitä hienoa toimintaa, jota Turun seudulla ja varsinkin täällä tiedepuiston alueella tapahtuu. Ajatuksenamme on, että olemme merkityksellisempiä ja vahvempia kansainvälisessä kilpailussa, kun teemme vahvaa yhteistyötä alueen liiketoiminnan kasvun hyväksi myös markkinoinnissa.

Miksi tiedepuisto on hyvä paikka yritykselle?

Tiedepuiston alueella eri toimijoiden yhteistyö toimii todella hyvin. Täällä konkretisoituu yrityselämän, kuntasektorin ja tiedemaailman yhteistyö, jota me Turku Science Park Oy:ssä olemme sitoutuneet edistämään. Turun alueella olemme myös maantieteellisesti lähellä toisiamme, korkeakouluista ei ole pitkä matka yrityksiin, ja kaupungin kärkihanke Turun tiedepuisto vauhdittaa entisestään tämän yhteistyön kehitystä. Uskomme siihen, että kun nämä kolme sektoria törmäävät, syntyy uusia innovaatioita, kasvua ja työpaikkoja.

Ajatuksenamme on, että olemme merkityksellisempiä ja vahvempia kansainvälisessä kilpailussa, kun teemme vahvaa yhteistyötä alueen liiketoiminnan kasvun hyväksi myös markkinoinnissa.

Mitkä Turun seudun elinkeinotoiminnan kärkialat ovat?

Turku Business Region –kärkialoja ovat CleanTurku, HealthTurku, ExperienceTurku, MaritimeTurku ja TechTurku. Nämä viisi ovat valikoituneet alueen kansainvälisesti merkittäviksi kärkialoiksi, koska ns. triple helix eli ”kolmen summa” toimii näissä hyvin; on tutkimusta ja koulutusta, investointeja kuntasektorilta sekä paljon yritysten osaamista ja innovaatioita samassa paketissa. HealthTurku viittaa alueen lääkekehitykseen ja diagnostiikkaan, joissa olemme alan ehdotonta kansainvälistä huippua. Seudun erityisosaamista ovat lisäksi terveys- ja hyvinvointiteknologia, funktionaaliset elintarvikkeet ja materiaaliteknologia. MaritimeTurku on meriteollisuuden eli laivanrakennuksen, merilogistiikan ja autonomisen liikkumisen kärkiala. Turun seudulla toimii suomalaisen meriteollisuuden merkittävin tuotannollinen keskittymä. ExperienceTurku kärkialalla kehitetään matkailuyritysten liiketoimintaa ja peliteollisuutta sekä houkutellaan kansainvälisiä av-tuotantoja alueelle.

CleanTurku ja TechTurku ovat poikkileikkaavia kärkialoja, joiden osaamista ja innovaatioita voidaan hyödyntää useiden toimialojen kehityksessä. CleanTurku pitää sisällään bio- ja kiertotaloutta sekä cleantechia. TechTurku -kärkialalla toimivassa vahvassa verkostossa kehitetään uutta teknologiaa, mm. koneoppimista, robotiikkaa ja tekoälyä.

Miten kärkialat näkyvät Joen toiminnassa?

Joen ensimmäisen kerroksen Showroomista löytyy tietoa kärkialoista ja niillä toimivista yrityksistä. Tulemme tänä vuonna myös järjestämään Joessa kärkialojen mukaisia teematapahtumia, joihin kutsumme tietyn alan toimijoita ja mielenkiintoisia puhujia. Haluamme näin edistää verkoston toimintaa, jotta yritykset löytävät oikeat yhteistyökumppanit toimintansa kehittämiseen ja löytäisivät myös Joen tarjoamat palvelut. Turku Science Park Oy toimii ”hubina”, joka tukee yrittäjiä ja yrityksiä mahdollisimman paljon niiden toiminnan eri kehitysvaiheissa. Silloin kun meiltä ei löydy sopivaa palvelua, ohjaamme eteenpäin sinne mistä yritys saa tarvitsemansa avun.

Miksi sinun mielestäsi yrityksen kannattaa olla Joen kumppani?

Joki on erinomainen paikka esitellä yrityksen viimeisintä kehitystä ja siellä on helppo näyttää samalla sitä hienoa ekosysteemiä, missä yritys Turun seudulla elää. Alueen koulutus- ja tutkimusosaaminen, kuntasektorin kehittäminen ja muut yritykset strategisena kumppanina tuovat lisäarvoa yrityksen toiminnalle. Ideoiden ja ajatusten ristiinpölytys toimii myös alueella erinomaisesti. Joen avulla yritys löytää strategisia kumppaneita teematapahtumistamme. Halutessaan yritys voi saada koko Joen vierailu- ja innovaatiokeskuksen myös omaksi edustavaksi ja viihtyisäksi näyttämökseen!

Lue myös:

Mainosmies löytyi Joesta

Maailman paras tiimi

Lue lisää | Yleistä