Yhteisöllisyyden ja työhyvinvoinnin merkitys korostui Joki Forum -tapahtumassa

Joki Forum -virtuaalitilaisuus kokosi yhteen työelämän ja organisaatioiden toiminnasta kiinnostuneita kuulijoita. Ajankohtainen aihe herätti keskustelua ja kysymyksiä työntekijöiden jaksamisen tukemisesta ja työn ja arjen yhteensovittamisesta.

Työhyvinvointi ja työntekijöiden jaksaminen nykytilanteessa herättää ajatuksia meissä kaikissa, ja arjen muutos on saanut pohtimaan voimavaroja ja kuormitustekijöitä uudella tavalla. Joki Forum -virtuaalitapahtuman aihe kokosi yhteen satapäisen osallistujajoukon tärkeän aiheen ääreen.

Tilaisuuden puhuja Mari Jokiranta Vincitiltä esitteli aluksi ihmislähtöisen johtamisen mallia LaaSia, jossa johtaminen nähdään palveluna työntekijöille. Tilaisuudessa kuultiin myös Vincitin hienoja esimerkkejä yhteisöllisyyden eteen tehdyistä toimista ja työmotivaatiota parantavista keinoista. Esiin nousivat matalan kynnyksen palaute ja työkavereiden kehuminen sekä yhteiset rennommat hetket, joissa ei tarvitse keskustella vain työasioista.

Tilaisuudessa oli mahdollisuus keskusteluun ja kysymyksiin, joita heräsi runsaasti. Kysymysosiossa keskusteltin esimerkiksi työn tauottamisen hankaluudesta etätyössä ja siitä, miten paluu työpaikoille aikanaan tulee tapahtumaan. 

Joki Forum on Vierailukeskus Joen säännöllisesti järjestettävä tilaisuus, jossa nostetaan esille ajankohtaisia aiheita työelämästä ja yritysmaailmasta. Kiitos kaikille osallistujille!

Katso tapahtuman tallenne TÄÄLTÄ.

Lue lisää | Tapahtumat